20-01-2021

Aplicacions de rastreig: són segures? per a què serveixen?

Amb la Covid-19, les aplicacions de rastreig s'han convertit en tendència, però què sabem d'elles? Com funcionen? Recopilen informació nostra? Consumeixen un alt percentatge de bateria?
Aplicacions de rastreig: són segures? per a què serveixen? background

T’has plantejat durant la pandèmia com funciona l’APP de rastreig de la Covid-19?

Les aplicacions mòbils de rastreig, més concretament la utilitzada en l’estat espanyol: Radar COVID, té un funcionament molt senzill.
Quan la descarreguem al nostre telèfon i l’activem, el terminal passa a ser un “Bluetooth de baixa energia (BLE)”, el que suposa una connexió constant i ràpida amb tots els dispositius que tinguin l’aplicació.
Això vol dir que l’aplicació ens avisarà que hem estat amb un possible contagiat només si en algun moment del dia ens hem creuat amb ell? La resposta és no. Les aplicacions de rastreig emmagatzemen tots els contactes que ens hem creuat en una línia del temps, però només aquells amb qui hàgem estat a menys de dos metres i durant més de 15 minuts es converteixen en “contactes propers”. En cas que un terminal considerat “contacte proper” sigui positiu en COVID 19 dins d’un període de 14 dies, se’ns notificarà amb una alerta al mòbil perquè ens confinem. Passats 15 dies més, totes aquestes referències són eliminades del sistema de rastreig.
Cal dir també, que aquesta connexió Bluetooth constant no repercuteix gairebé a la bateria i no suposa un consum elevat de dades.

Les apps de rastreig són un problema per la meva privacitat?

Quan fem servir una app de rastreig en el nostre dispositiu, no necessàriament hem d’activar el nostre GPS, per la qual cosa, no enviem la nostra localització en cap moment; estem connectats mitjançant Bluetooth. D’altra banda i per major seguretat, quan el dispositiu s’uneix a la xarxa mitjanánt el Bluetooth de baixa intensitat, gènera de forma constant un codi encriptat, el qual permet a l’usuari mantenir el seu anonimat.
En el cas de l’app de rastreig Radar COVID, hi ha un seguit d’avisos en iniciar-la on es garanteix la no recopilació de dades tals com el nom, l’email, el telèfon… per evitar que ni usuaris ni institucions o organismes públics puguin fer-ne ús.

Altres utilitats de les aplicacions de rastreig

Encara que amb la pandèmia del COVID-19 les aplicacions de rastreig hagin esdevingut tendència, fa diversos anys que l’activació de Bluetooth de baixa energia en terminals com a mètode de registre d’activitat està present en el món tecnològic.
Trobar objectes perduts o detectar si un conductor ha patit un accident de trànsit són altres utilitats que ofereix aquest tipus de tecnologia i que a Mecexis hem treballat.

Totes les categories

Flutter o React Native: Quin hauries de triar?

Si vols desenvolupar aplicacions mòbils, probablement has sentit a parlar de Flutter i React Native. Es tracta de dos populars marcs de desenvolupament d'aplicacions mòbils multiplataforma que et poden ajudar a crear aplicacions mòbils més ràpidament.

Llegir l'article