09-01-2023

Els avantatges d'aplicar SCRUM a les agències de desenvolupament

Avui dia, les agències de desenvolupament s'enfronten al repte de gestionar projectes complexos i complir terminis ajustats. Per aquest motiu, moltes agències recorren cada cop més a la metodologia àgil SCRUM. En aquesta entrada del bloc, aprofundirem en els avantatges d'aplicar SCRUM a les agències de desenvolupament, les funcions i responsabilitats dels equips SCRUM i les millors pràctiques per a l'èxit.
Els avantatges d'aplicar SCRUM a les agències de desenvolupament background

Què és SCRUM?

SCRUM és una metodologia àgil per gestionar projectes complexos. Es basa en el concepte de desenvolupament iteratiu i incremental, cosa que significa que el procés de desenvolupament es divideix en parts petites i manejables anomenades sprints. Durant cada esprint, l’equip treballa conjuntament per desenvolupar i lliurar un producte funcional de manera incremental. La metodologia SCRUM posa l’accent en la col·laboració, la flexibilitat i la millora contínua.

El procés SCRUM es divideix en tres fases diferents: planificació, desenvolupament i revisió.

 1. Durant la fase de planificació, l’equip es reuneix per discutir les metes i els objectius del projecte.
 2. Durant la fase de desenvolupament, l’equip treballa conjuntament per desenvolupar el producte.
 3. Finalment, durant la fase de revisió, l’equip avalua el progrés i fa els canvis necessaris.

SCRUM és popular perquè és un enfocament lleuger i flexible de la gestió de projectes. Permet als equips adaptar-se ràpidament als canvis de requisits i prioritats, i en fomenta la millora contínua.

Avantatges de SCRUM per a les agències de desenvolupament

Aplicar SCRUM a agències de desenvolupament té molts avantatges. Vet aquí algunes de les més importants:

 1. Major eficiència: SCRUM permet als equips gestionar projectes complexos de forma més eficient. Els equips es poden adaptar ràpidament als canvis de requisits i prioritats, i poden seguir el progrés més fàcilment.
 2. Més col·laboració: SCRUM fomenta la col·laboració entre els membres de l’equip per garantir que tots estan a la mateixa pàgina i treballant cap al mateix objectiu. Això millora la comunicació, agilitza la resolució de problemes i millora la qualitat dels productes.
 3. Major productivitat: SCRUM ajuda els equips a centrar-se a oferir valor al client en el menor temps possible. Això condueix a un augment de la productivitat ia una comercialització més ràpida.
 4. Reducció de costos: SCRUM ajuda els equips a reduir el cost del desenvolupament, eliminant tasques innecessàries i agilitzant els processos.
 5. Millora de la satisfacció del client: SCRUM se centra a oferir el valor que els clients necessiten al moment oportú. Això millora la satisfacció i la fidelitat dels clients.

Avantatges de SCRUM sobre altres metodologies de desenvolupament

SCRUM ofereix molts avantatges sobre altres metodologies de desenvolupament com Waterfall, Kanban i Extreme Programming (XP). Aquests són alguns dels principals avantatges de SCRUM:

 1. Flexibilitat: SCRUM permet als equips adaptar-se ràpidament als canvis de requisits i prioritats. Això no és possible amb Waterfall o Kanban, que requereixen un enfocament més rígid.
 2. Enfocament iteratiu: SCRUM adopta un enfocament iteratiu del desenvolupament, cosa que significa que lequip pot lliurar increments de treball del producte de forma regular. Això no és possible amb Waterfall o Kanban, que exigeixen que tot el producte estigui acabat abans del llançament.
 3. Millora contínua: SCRUM fomenta la millora contínua en permetre que els equips revisin el seu progrés i facin ajustaments en el procés segons calgui.
 4. Reducció de riscos: SCRUM ajuda els equips a reduir el risc de fracàs en dividir el projecte en trossos petits i manejables. Això ajuda els equips a identificar i abordar possibles problemes des del principi.

Com implantar SCRUM en una agència de desenvolupament

Implantar SCRUM en una agència de desenvolupament requereix una planificació i execució acurades. Aquests són alguns consells per a una implementació amb èxit:

 1. Entendre el marc SCRUM: És important conèixer en profunditat el marc SCRUM i el seu funcionament. Això ajudarà els equips a crear un pla dimplementació exitós.
 2. Definir les funcions i les responsabilitats: Cada membre de l’equip ha de tenir una comprensió clara de les seves funcions i responsabilitats. Això garantirà que tothom hi estigui d’acord.
 3. Establir els sprints: És important establir la durada i el calendari dels sprints. Això ajudarà els equips a mantenir el rumb i complir els terminis.
 4. Utilitzar les eines adequades: Els equips SCRUM necessiten utilitzar les eines adequades per ajudar-los a mantenir-se organitzats i gestionar la feina. Això inclou eines de gestió de projectes, eines de seguiment de tasques i eines de generació d’informes.
 5. Establir mètriques: Establir mètriques ajudarà els equips a mesurar el progrés i identificar àrees de millora.

Funcions i responsabilitats de SCRUM

Els equips SCRUM solen estar formats per tres rols: el propietari del producte “product owner”, l’Scrum Master i l’equip de desenvolupament. Aquestes són les funcions i les responsabilitats de cadascú:

 1. Propietari del producte “Product Owner”: El propietari del producte és responsable d’establir la visió i la direcció del producte. També és responsable d’establir les metes i els objectius de cada esprint.
 2. Scrum Master: L’scrum master és responsable de gestionar l’equip i facilitar-ne el procés SCRUM. És responsable de garantir que l’equip segueixi la metodologia SCRUM i que els esprints es desenvolupin amb èxit.
 3. Equip de desenvolupament: L’equip de desenvolupament és responsable de desenvolupar el producte. Són responsables de desglossar les tasques, estimar la durada i el cost dels esprints i lliurar el producte.

Millors pràctiques per a SCRUM en el desenvolupament d’aplicacions i llocs web

Quan utilitzeu SCRUM en el desenvolupament web i d’aplicacions, és important seguir les millors pràctiques per garantir l’èxit. Heus aquí alguns consells:

 1. Comenceu amb un equip petit: SCRUM funciona millor amb equips petits i centrats. Intenta que la mida de l’equip no superi les 8-10 persones.
 2. Centreu-vos en petits increments: Dividiu el projecte en petits increments i centreu-vos a lliurar increments de treball del producte. Això ajudarà els equips a mantenir el rumb i complir els terminis.
 3. Donar prioritat a les opinions dels clients: Les opinions dels clients són essencials per a l’èxit. Assegura’t de donar prioritat als comentaris dels clients i incorpora’ls al producte com més aviat millor.
 4. Automatitza sempre que sigui possible: L’automatització pot ajudar els equips a estalviar temps i augmentar la productivitat. Automatitza tasques tedioses com les proves, el seguiment d’errors i l’elaboració d’informes.
 5. Celebreu l’èxit: Celebrar l’èxit és essencial per mantenir la moral de l’equip. Assegureu-vos de reconèixer als membres de l’equip el seu treball dur i celebra els èxits.

Reptes de l’ús de SCRUM a les agències de desenvolupament

L’ús de SCRUM a agències de desenvolupament pot presentar alguns reptes. Heus aquí alguns reptes comuns i com abordar-los:

 1. Dificultat d’estimació: Estimar la durada i el cost dels esprints pot resultar difícil. Per solucionar-ho, els equips han d’utilitzar mètodes d’estimació provats, com ara el mètode Delphi o l’estimació de tres punts.
 2. Comunicació deficient: Una comunicació deficient entre els membres de l’equip pot donar lloc a malentesos i retards. Per solucionar-ho, els equips han d’establir canals de comunicació clars i assegurar-se que tots estan d’acord.
 3. Desviació de l’abast: la desviació de l’abast es produeix quan l’abast d’un projecte augmenta més enllà del previst originalment. Per evitar-ho, els equips han de tenir clares les metes i objectius del projecte i cenyir-s’hi.
 4. Manca de concentració: Als equips els pot resultar difícil centrar-se en el projecte. Per solucionar-ho, els equips han de fixar metes i objectius concrets i fer un seguiment periòdic dels avenços.

Mesurar l’èxit dels projectes SCRUM

Mesurar l’èxit dels projectes SCRUM és essencial per millorar el procés. Heus aquí algunes mètriques que es poden utilitzar per mesurar l’èxit:

 1. Velocitat: La velocitat mesura la quantitat de treball que l’equip pot completar per esprint. Els equips han de fer un seguiment de la velocitat al llarg del temps i utilitzar-la per ajustar l’abast de futurs esprints.
 2. Qualitat: La qualitat mesura la qualitat del producte. Els equips han de fer servir els comentaris dels clients i les eines de seguiment d’errors per mesurar la qualitat.
 3. Temps de comercialització: El temps de comercialització mesura la rapidesa amb què l’equip pot lliurar un producte que funcioni. Els equips han de fer servir aquesta mètrica per identificar àrees de millora.
 4. Satisfacció del client: La satisfacció del client mesura el grau de satisfacció dels clients amb el producte. Els equips han d’utilitzar els comentaris dels clients i les enquestes per mesurar la seva satisfacció.

Conclusió

SCRUM és una metodologia àgil per gestionar projectes complexos. És popular perquè és un enfocament lleuger i flexible de la gestió de projectes. Permet als equips adaptar-se ràpidament als canvis de requisits i prioritats, i en fomenta la millora contínua.

Aplicar SCRUM a les agències de desenvolupament té molts avantatges, com a major eficàcia, millor col·laboració, major productivitat, reducció de costos i major satisfacció del client. SCRUM també ofereix molts avantatges sobre altres metodologies de desenvolupament com Waterfall, Kanban i Extreme Programming (XP).

Implantar SCRUM en una agència de desenvolupament requereix una acurada planificació i execució. Els equips han de definir les funcions i responsabilitats, establir els esprints, utilitzar les eines adequades i establir mètriques.

Quan s’utilitza SCRUM en el desenvolupament web i d’aplicacions, és important seguir les millors pràctiques, com ara començar amb un petit equip, centrar-se en petits increments, donar prioritat als comentaris dels clients, automatitzar quan sigui possible i celebrar l’èxit.

Per acabar, mesurar l’èxit dels projectes SCRUM és essencial per millorar el procés. Els equips han de fer un seguiment de mètriques com la velocitat, la qualitat, el temps de comercialització i la satisfacció del client.

SCRUM és una gran eina per a les agències de desenvolupament que cerquen gestionar projectes complexos i complir terminis ajustats. Si s’aplica correctament, podeu augmentar l’eficàcia, millorar la col·laboració, augmentar la productivitat, reduir els costos i millorar la satisfacció del client.

Totes les categories

Web 3.0: Què és i perquè serà important el 2023

La Web 3.0 és la propera generació d'Internet, més descentralitzada i centrada en la privadesa de l'usuari, aprofitant el potencial de la intel·ligència artificial perquè aquests continguts siguin processats de la mateixa manera que ho fem els humans. Encara està en fase de desenvolupament, però ja promet ser una forma més segura i eficient de navegar per la Xarxa. Vegem què és la Web 3 i per què serà important el 2023.

Llegir l'article

AWS Lambda: que és i 5 aplicacions practiques

Les màquines virtuals, els contenidors, les instàncies puntuals i la computació sota demanda només són alguns exemples d'aquestes ofertes. En aquest article, farem una ullada a un més d'aquests serveis: Amazon Web Services (AWS) Lambda.

Llegir l'article

Serveis relacionats

Descobreix els nostres serveis relacionats amb aquest artícle.

Veure més

Aplicacions web

Les nostres aplicacions web són desenvolupades mitjançant lestudi de les característiques i motivacions del teu públic objectiu. Amb la nostra experiència, creem una aplicació web que et connecti amb la teva audiència.

 • HTML + CSS + Javascript
 • Django
 • Python
 • Flutter
 • Firebase
Veure projecte

Aplicacions mòbils

Les nostres aplicacions mòbils són creades mitjançant l'anàlisi de les vostres necessitats i preferències. Així doncs, triem la millor tecnologia per crear les aplicacions mòbils que et connectin amb el teu públic objectiu.

 • Flutter
 • Firebase
 • Python
Veure projecte

Pàgines web

La presència de la teva marca a internet no es limita només a estar, és un canal directe amb els teus clients amb la capacitat d'elevar el teu negoci al següent nivell. Establir una relació amb el teu client va molt més enllà de l'elecció d'una plataforma.

 • HTML + CSS + Javascript
 • Python
 • Django
 • Vue.js
Veure projecte

Botiga online — E-commerce

El desenvolupament d'un e-commerce pot obrir les portes del teu negoci al món. Sent un mercat tan competitiu aquest repte només és possible amb un gran equip al darrere com Mecexis.

 • Carticious
 • Python
 • Django
 • HTML + CSS + Javascript
 • Vue.js
Veure projecte

Outsourcing

Tant si tens un volum extra de feina en el teu projecte de desenvolupament o disseny, o com si necessites un equip especialitzat per implementar una tasca dins del teu equip, estem preparats per ajudar-te.

 • Django
 • Python
 • Flutter
 • HTML + CSS + Javascript
 • Vue.js
 • Lambda
 • Firebase
Veure projecte