Babià Nio - App

Aplicació per al control horari

 • Disseny UI/UX
 • Frontend
 • Backend
 • Django
 • Vue.js
 • Flutter
 • HTML + CSS + Javascript
 • Firebase
Anar al web
Babià Nio - App

App mòbil i aplicació web tipus PAAS per al control horari.

El repte

Una solució d'alt rendiment amb el focus en la usabilitat, escalabilitat i velocitat.

Plataforma tipus PAAS

La plataforma ha de poder donar suport a un nombre il·limitat d'empreses i de treballadors. Aquestes s'han de poder crear mitjançant un formulari amigable i senzill.

Aplicació iOS i Android per a l'empleat

L'empleat disposa d'una interfície senzilla i ràpida que permet la introducció d'entrades de forma àgil i la seva consulta, presentat en una interfície neta.

Panell de control web

L'administrador del sistema de cada empresa disposa d'un panell web des d'on veure els registres dels empleats, administrar els accessos, visualitzar gràfiques d'atenció generals o específiques per a cada treballador, exportar informes a full de càlculs o configurar diferents paràmetres.

Control de veracitat

El sistema dona l'opció d'implementar diferents mecanismes per verificar les entrades per part dels treballadors:

 • Verificació per entrada/sortida dins l'horari.
 • Per posició geogràfica aprovada.
 • Per lectura de codi QR imprès o en pantalla.

Mode offline

El sistema admet la introducció d'entrades de manera offline, per garantir la disponibilitat del sistema en qualsevol situació de cobertura.

Sistema d'aprovació

Els administradors de cada empresa poden establir els mecanismes i els automatismes propis d'aprovació de les fitxes horàries.

Alta escalabilitat

La plataforma ha de permetre una escalabilitat ràpida i una alta disponibilitat, atenent uns costos d'infraestructura mínims per poder donar el servei a preus competitius.

Babià mockup nio

El projecte

Escollint les millors tecnologies per a cada entorn del projecte.

UI/UX

S'atenen el disseny dels dos entorns amb dos enfocaments diferents. Un entorn app per al treballador, ideat perquè pugui introduir els registres horaris de forma molt ràpida i senzilla i un panell d'administració, ple de funcionalitats per al control i gestió de la plataforma.

En tots dos casos, es resol amb una interfície senzilla i neta, enfocada a la funcionalitat que requereix una solució orientada a la feina.

Desenvolupament app

El rendiment, la velocitat i l'estabilitat de l'aplicació eren crucials a la part de l'app. Unit a la necessitat de mantenir el pressupost en desenvolupament a ratlla, s'opta pel desenvolupament a Flutter, facilitant la creació multiplataforma per a iOS i Android.

Desenvolupament web app

Buscant la màxima flexibilitat i economia en el desenvolupament, s'opta per un desenvolupament basat a Django. Tota la comunicació entre el servidor i la web app es desenvolupa de manera reactiva mitjançant VueJS i una API Restfull.

Desenvolupament BBDD

Part dels registres de temps i el sistema en línia es basen en la integració d'aquests en una base de dades no relacional allotjada a Google Firebase.

Tecnologies

Aquestes han estat les tecnologies que hem fet servir per desenvolupar el projecte Nio.

Serveis relacionats

Descobreix els nostres serveis relacionats amb aquest artícle.

Veure més

Aplicacions web

Les nostres aplicacions web són desenvolupades mitjançant lestudi de les característiques i motivacions del teu públic objectiu. Amb la nostra experiència, creem una aplicació web que et connecti amb la teva audiència.

 • HTML + CSS + Javascript
 • Django
 • Python
 • Flutter
 • Firebase
Veure projecte

Aplicacions mòbils

Les nostres aplicacions mòbils són creades mitjançant l'anàlisi de les vostres necessitats i preferències. Així doncs, triem la millor tecnologia per crear les aplicacions mòbils que et connectin amb el teu públic objectiu.

 • Flutter
 • Firebase
 • Python
Veure projecte