ACB - Web App

Consulta, administració i desplegament de servidors per a streaming

 • Disseny UI/UX
 • Frontend
 • Backend
 • Django
 • HTML + CSS + Javascript
 • Python
 • Amazon Web Services
ACB - Web App

Per tal de millorar la prestació dels serveis per a la distribució internacional a proveïdors dels continguts d'acb, la seva direcció de desenvolupament internacional ens sol·licita una solució integral de digitalització de tots els serveis i automatització de l'escalat i desplegament de la seva infraestructura de streaming.

El repte

Desenvolupar una plataforma per a la gestió integral i el desplegament d'instàncies per a streaming del departament de distribució televisiva d'acb.

Panel del distribuidor

El sistema ha de proveir d'un panell per al distribuïdor on pugui realitzar les accions, les reserves i les consultes sobre els esdeveniments disponibles. Alhora, conèixer els mitjans pels quals podeu accedir a aquests esdeveniments (satèl·lit o streaming) i conèixer totes les possibles notificacions sobre el servei. També ha de ser capaç dadministrar tots els distribuïdors disponibles, els seus contractes i condicions.

Panell d'administració i consulta

El personal dacb ha de poder desenvolupar totes les tasques dadministració i consulta sobre els distribuïdors, esdeveniments, mitjans disponibles, etc.

Automatització de l'aprovisionament de recursos i l'escalat de la infraestructura d'AWS de streaming

Segons els esdeveniments a emetre, aquests són repartits entre els recursos de streaming i satèl·lit disponible, facilitant els mètodes d'accés, segons el cas, a cadascun dels distribuïdors. Alhora, el sistema desplega automàticament els recursos necessaris a nivell global segons el nombre d'esdeveniments i la demanda, en quantitat i en tipologia de stream.

Business Inteligence

L´equip d´acb disposa de diversos panells per analitzar diferents aspectes des de l´ús dels esdeveniments, estat de contractes, distribuïdors, etc.

ACB acb distribution mockup

El projecte

Per desenvolupar aquest projecte es van realitzar les accions següents.

UI/UX

S'ha d'oferir, tant per a distribuïdors com per a personal d'acb d'una interfície amigable i intuïtiva, orientada a un ús professional, que ha de ser àgil i ràpid.

Desenvolupament Frontend

Per al desenvolupament de frontend, es contemplen components dinterfície reactiva, que reaccionen en viu segons els esdeveniments i canvis.

Desenvolupament Backend

S'opta per un desenvolupament pur a Django + API Restfull.

Infraestructura AWS

Tota la infraestructura d'escalat de serveis funciona mitjançant instàncies d'AWS, incloent-hi instàncies Serverless. Aquestes són desplegades mitjançant Terraform.

Tecnologies

Una execució amb vista al futur.

Serveis relacionats

Descobreix els nostres serveis relacionats amb aquest artícle.

Veure més

Aplicacions web

Les nostres aplicacions web són desenvolupades mitjançant lestudi de les característiques i motivacions del teu públic objectiu. Amb la nostra experiència, creem una aplicació web que et connecti amb la teva audiència.

 • HTML + CSS + Javascript
 • Django
 • Python
 • Flutter
 • Firebase
Veure projecte

Outsourcing

Tant si tens un volum extra de feina en el teu projecte de desenvolupament o disseny, o com si necessites un equip especialitzat per implementar una tasca dins del teu equip, estem preparats per ajudar-te.

 • Django
 • Python
 • Flutter
 • HTML + CSS + Javascript
 • Vue.js
 • Lambda
 • Firebase
Veure projecte