ACB - Web App

Sistema d'usuaris integral

 • Disseny UI/UX
 • FRONTEND
 • Backend
 • AWS
 • Vue.js
 • Lambda
 • Amazon Web Services
 • HTML + CSS + Javascript
Anar al web
ACB - Web App

ACB amb el temps ha anat acumulant múltiples jocs i serveis en línia. Per donar el millor servei a l'aficionat, cal un sistema que centralitzi en un sol servei el registre, sessions i administració de tots aquests usuaris.

El repte

Desenvolupament dun sistema per unificar totes les solucions per a aficionats d'acb en un únic sistema d'usuaris.

Facilitat d'integració a les plataformes ACB

El sistema serà integrat en totes les solucions online acb orientades a l'aficionat. El sistema ha de ser fàcil dintegrar amb les diferents plataformes, amb una àmplia documentació i una API

Alta escalabilitat

El sistema ha de poder escalar amb facilitat i immediatesa per adaptar-se a una demanda altament volàtil mentre manté a ratlla els costos.

Estabilitat

El sistema ha de ser altament estable, ja que, en estar implementat en tots els serveis web d'acb, milers d'usuaris en depenen diàriament.

Seguretat

Protegir les dades d'usuari i la seguretat és crucial. Es generen tots els mecanismes necessaris per a aquesta comesa i s'implementen les tasques importants en sistemes de fiabilitat provada com AWS Cognito.

ACB acb id mockup

El projecte

Una solució d'alt rendiment amb el focus en la usabilitat, escalabilitat i velocitat.

Estructura Serverless

Per aconseguir la màxima estabilitat del sistema, una escalabilitat òptima i uns costos reduïts, es decideix implementar una estructura completament serverles basada en serveis d'AWS com Cognito, Lambda@Edge i DynamoDB.

UI/UX y diseño

Es crea un llenguatge estètic basat en el llenguatge corporatiu d'acb però amb una intenció clarament neutra, que en permeti la integració de forma cohesionada amb les diferents solucions existents i futures amb què la solució s'integra.

Frontend

En tenir un backend serverless, desenvolupem un frontal completament reactiu basat en VueJS.

Tecnologies

Aquestes han estat les tecnologies que hem fet servir per desenvolupar el projecte ACB ID.

Serveis relacionats

Descobreix els nostres serveis relacionats amb aquest artícle.

Veure més

Aplicacions web

Les nostres aplicacions web són desenvolupades mitjançant lestudi de les característiques i motivacions del teu públic objectiu. Amb la nostra experiència, creem una aplicació web que et connecti amb la teva audiència.

 • HTML + CSS + Javascript
 • Django
 • Python
 • Flutter
 • Firebase
Veure projecte

Pàgines web

La presència de la teva marca a internet no es limita només a estar, és un canal directe amb els teus clients amb la capacitat d'elevar el teu negoci al següent nivell. Establir una relació amb el teu client va molt més enllà de l'elecció d'una plataforma.

 • HTML + CSS + Javascript
 • Python
 • Django
 • Vue.js
Veure projecte