SQOne Media - Web app i plataforma

Plataforma per al streaming de grans esdeveniments

 • Disseny UI/UX
 • FRONTEND
 • BACKEND
 • AWS
 • Django
 • Python
 • Lambda
 • Vue.js
 • Amazon Web Services
 • HTML + CSS + Javascript
SQOne Media - Web app i plataforma

SQOne Media és una empresa dedicada a la producció audiovisual i distribució d'aquests continguts amb clients com Netflix, Panasonic, Red Bull, Audi, Universal Music o Primavera Sound. S'ha creat una plataforma de manera col·laborativa entre Mecexis i SQOne Media per a la creació i distribució d'aquests esdeveniments.

El repte

Creant una plataforma integral per a la creació d'esdeveniments en línia d'alta qualitat de qualsevol dimensió.

En viu i en diferit

Els continguts han d'estar disponibles en viu i diferit. Els continguts en viu s'han de poder desplegar amb fiabilitat i amb una alta qualitat d'imatge i vídeo a milers d'usuaris.

Gestió d'esdeveniments

Gestió integral dels esdeveniments, incloent-hi l'administració de sales, horaris, ponents, etc., …

Control d'accés

El sistema té un control d'accessos d'usuari, gestionant els permisos que teniu per accedir a diferents continguts.

Pàgina de l'esdeveniment

Es requereix un generador de pàgines per crear una pàgina de tipus informatiu per a cada esdeveniment, gestionable tant per SQONE com per part del client. Aquesta inclou, per exemple, calendari, ponents, patrocinadors, etc. Aquest a més ha de ser personalitzable per a cada esdeveniment, podent afegir funcionalitats o modificacions específiques.

Xat i Q&A amb moderació

Totes les sales disposen de sistema de xat i Q&A entre tots els assistents, amb la possibilitat de moderació per part de l'administrador.

Infraestructura escalable

Tota la infraestructura, tant web com dels serveis de streaming, ha de ser completament escalable, de manera automatitzada. Els serveis han de ser dissenyats per tenir un cost mínim mentre garanteixen una òptima disponibilitat i velocitat.

Suport multiidioma

El sistema ha de suportar, per a cada esdeveniment, lús de diferents idiomes. Aquests han de ser fàcilment administrables de manera autònoma per part del client des del panell.

SQOne Media mockup infercicie sqone media

El projecte

Una execució amb vista al futur.

Estructura Serverless (AWS + Terraform)

Per aconseguir la màxima estabilitat del sistema, una escalabilitat òptima i uns costos reduïts, es decideix implementar una estructura completament serverless basada en serveis d'AWS com Lambda i DynamoDB, Aurora i EC2. Tots ells escalant amb Terraform.

UI/UX i disseny (Figma)

Es crea un sistema on poder aplicar temes per adaptar l'estètica a cada esdeveniment.
Addicionalment, per al panell d'administració, es generen entorns diferents per als diferents rols que hi actuessin.
Per al seu disseny, s'ha posat un enfocament clar en la intuïtivitat i l'agilitat de l'UI.

Frontend (HTMX + AlpineJS)

En tenir un backend serverless, desenvolupem un frontal completament reactiu basat en VueJS.

El projecte

Una execució amb vista al futur.

Serveis relacionats

Descobreix els nostres serveis relacionats amb aquest artícle.

Veure més

Aplicacions web

Les nostres aplicacions web són desenvolupades mitjançant lestudi de les característiques i motivacions del teu públic objectiu. Amb la nostra experiència, creem una aplicació web que et connecti amb la teva audiència.

 • HTML + CSS + Javascript
 • Django
 • Python
 • Flutter
 • Firebase
Veure projecte

Pàgines web

La presència de la teva marca a internet no es limita només a estar, és un canal directe amb els teus clients amb la capacitat d'elevar el teu negoci al següent nivell. Establir una relació amb el teu client va molt més enllà de l'elecció d'una plataforma.

 • HTML + CSS + Javascript
 • Python
 • Django
 • Vue.js
Veure projecte

Outsourcing

Tant si tens un volum extra de feina en el teu projecte de desenvolupament o disseny, o com si necessites un equip especialitzat per implementar una tasca dins del teu equip, estem preparats per ajudar-te.

 • Django
 • Python
 • Flutter
 • HTML + CSS + Javascript
 • Vue.js
 • Lambda
 • Firebase
Veure projecte