Disseny i desenvolupament d'aplicacions web

  • HTML + CSS + Javascript
  • Django
  • Python
  • Flutter
  • Apache Cordova
  • Firebase
  • Parse
Disseny i desenvolupament d'aplicacions web

A través del estudi de les característiques i motivacions de la teva audiència dissenyem la teva aplicació web, creant un producte que connecta amb la gent.

Creant una experiència memorable

Convertir una idea en un producte innovador i memorable en un temps limitat i amb requisits variables és un repte només a l'abast d'un equip preparat.

Centrats en l'experiència de l'usuari | UX

Sabem que les experiències amb les quals la gent gaudeix, són les que aconsegueixen formar les connexions més fortes entre una marca i la seva audiència. El nostre procés creatiu per al desenvolupament d'una aplicació web comença sempre focalitzat en l'usuari. A través d'una estratègia de disseny, creem sistemes que sorprenen i agraden, mentre donen una profunda rellevància i un gran valor.

Desenvolupament Àgil

Mitjançant un procés de desenvolupament àgil, mantenim la teva aplicació web sota control en temps i pressupost. L'enfocament en un sistema de desenvolupament incremental i flexible orientat a la definició i lliurament d'un MVP (Producte mínim viable) ens permet adaptar-nos als canvis del projecte, aconseguint les dates de lliurament més ambicioses.

Progressive Web Apps

Desenvolupem amb les últimes tecnologies disponibles, buscant oferir l'última de les experiències per als teus usuaris amb la màxima productivitat possible. És per això que hem adoptat el desenvolupament de Progressive Web Apps. El nostre enfocament de programació, modern i àgil, ens permet crear sistemes preparats per durar i adaptar-se al futur amb la màxima escalabilitat.

Qualitat en el desenvolupament d'aplicacions

L'orientació del nostre desenvolupament a test (test-driven development), recolzat per les metodologies KISS i Agile, ens permeten tenir un equip preparat per oferir la màxima qualitat en un ampli ventall de projectes.

Experiència

Gaudim d'una àmplia experiència en el disseny i desenvolupament d'aplicacions web a múltiples sectors i de diferent envergadura de projecte.

Desenvolupament unificat

Gràcies a la nostra experiència en el desenvolupament d'aplicacions basades en llenguatge web (web apps) i en el desenvolupament en Flutter, podem centralitzar el desenvolupament web i app en una sola línia de desenvolupament, minimitzant costos de desenvolupament i manteniment.

Tecnologies

Per al desenvolupament d'aplicacions web utilitzem les següents tecnologies.